หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

สัปดาห์ที่ 7

คาบ 25-28

วันที่ 2 กรกฎาคม 2553

บันทึกหลังสอน

บันทึกหลังสอน

สามารถสอนใช้เครื่องมือดัดรูปร่างจากโปรแกรม Illustrator ได้อย่างครบถ้วน นักเรียนสามารถทำงานได้เกินร้อยละ 70

 

ปัญหาที่พบ

นักเรียนเข้าเรียนสายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน และไม่สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานตามที่ผู้สอนกำหนดได้

 

แนวทางแก้ไข

ให้เพื่อนสอนเพื่อน และทำงานส่งหลังเลิกเรียน โดยกำหนดว่านักเรียนต้องมีชิ้นงานส่งทุกคน และสอนเพิ่มเติมในสัปดาห์ต่อไป โดยทำการทบทวนความรู้ซ้ำอีกครั้ง จนเกิดความเข้าใจ

 

 เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน

 

ตัวอย่างชิ้นงาน 5 คะแนน 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

สวยๆๆ ครับ !

#2 By petch* (58.9.202.161) on 2010-07-30 16:23

เพิ่มหัวข้อการประเมินผล และเกณฑ์ผ่าน จะดีมากถ้าผลงานตัวอย่างมีร่องรอยการตรวจให้คะแนนจากคุณครูนะคะผ้เรียนจะได้ทราบว่าควรพัฒนางานที่จุดใด

#1 By อจริญญา. (203.149.10.246) on 2010-07-30 15:01