เนื่องจากเป็นสัปดาห์แห่งการสอบกลางภาค

ผู้สอนจึงจัดหาข้อมูลและเทคนิคที่น่าสนใจในการแต่งภาพมาให้นักเรียนได้ศึกษา

สามารถคลิกเพื่ออ่านบทความได้เลยค่ะ

  v

v

v

หัวข้อ การสร้างสรรค์สีบนภาพขาวดำ 

การแก้ไขภาพเอียง

หัวข้อ การสร้างภาพขาวดำด้วย channel mixer

Comment

Comment:

Tweet